Trang nhất » Blog » Nhật ký

Bé được trở về nhà rùi!!!

Thế là sau 6 ngày ở trong Viện, Bé được trở về nhà vào chiều 4/11 rùi.

Bé được về với mẹ

Bé được về với mẹ vào ngày 31/10

30/10: Ngày ra đời của Anh Phương

30/10: Ngày ra đời của Anh Phương